Nuuka kevätkokous 3.4.2024 klo 18

12.2.2024

Tervetuloa NUUKAn kevätkokoukseen keskiviikkona 3.4.2024 klo 18 Teamsin välityksellä. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustellaan ajankohtaisista asioista. 


ESITYSLISTA

1§  Kokouksen avaus

2§  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3§  Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta

4§  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

5§  Vuoden 2023 toimintakertomus

6§  Vuoden 2023 tilikertomus

7§  Vuoden 2023 toiminnantarkastuskertomus

8§  Tili- ja vastuuvapaudesta päättäminen vuodelta 2023

9§  Mahdolliset muut esille tulevat asiat

10§  Kokouksen päättäminen


Click here to join the meeting⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠